دوستان عزیز

اگر شما در حین کار کردن با سایت های متصل به کوین پات و یا هر سایت دیگری با مشکل ظاهر نشدن کپتچاهای تصویری روبرو شده اید، می توانید آن سایت را یکبار با آ.ی.پ.ی غیر ایرانی باز کنید تا کپتچا ظاهر شود. با انجام این کار، کپتچاها در سایت های دیگر هم پدیدار می شوند. بعد از اینکه یکبار این کار را انجام دادید، می توانید با همان آ.ی.پ.ی قبلی و ایرانی تان وارد سایت ها شوید و کپتچاها هم ظاهر خواهند شد.