به هیچ وجه با یک سیستم یا یک گوشی،بیش از یک بار فعالیت و برداشت نزنید.درصورتی که قصد دارید بیشتر از یک اکانت داشته باشید،حتما باید با یک سیستم و آی پی دیگر فعالیت کنید.

برای سیستم آی پی متفاوت مهم می باشد.مثلا می توانید هم با سیستم و هم با گوشی فعالیت کنید،اما اینترنت شما نباید یکی باشد.زیرا در غیر این صورت سیستم بغد از مدتی متوجه، و هنگام برداشت اجازه برداشت موجودی را به شما نمی دهد و با چنین پیغامی مواجه خواهید شد و تمام زحماتتان به هدر خواهد رفت.