برای گرفتن زیر مجموعه در سایت های Moon، باید لینک زیر مجموعه گیری خود را در اختیار دیگرانی که می خواهند از طریق شما در این سایت ها عضو بشوند، قرار دهید. برای اینکار شما در صفحه اصلی کاربری خودتان باید در بالای صفحه و بر روی کلمه Refer مانند تصویر زیر کلیک کنید.

 
سپس صفحه ای باز می شود مانند تصویر زیر که لینک مخصوص شما در وسط آن قرار دارد. شما باید این لینک را در اختیار دیگران قرار دهید تا از طریق شما در سایت عضو شوند و سپس سایت مورد نظر کمیسیون شما را به شما پرداخت خواهد کرد.

توجه داشته باشید که کمیسون از طریق زیر مجموعه ها در سایت های مجموعه مون 25 درصد است و تنها در مورد سایت مون بیت کوین این رقم 50 درصد می باشد.