در این پست تعدادی از رسیدهای اخیر برداشت از سایت کوین پات را به صورت دسته جمعی  قرار داده ایم تا دوستان صحت پرداخت این سایت را مشاهده کنند. در این رسیدها، می توانید پرداخت هر 5 ارز دیجیتال سایت کوین پات را مشاهده کنید. پرداخت هایی به صورت بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش و بیت کوین کش انجام شده است. علاوه بر آن رسید آخر مربوط به تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین می باشد:

 

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از یک میلیون و هفتصد هزار ساتوشی بیت کوین

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از دوازده میلیون لیتوشی لایت کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ حدود دو هزار و دویست داگ کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از ده میلیون داتوشی دش کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از شش  میلیون و دویست هزار ساتوشی بیت کوین کش
رسید سایت کوین پات مربوط به تبدیل 216054 توکن به 577055 ساتوشی بیت کوین