در این پست یک سری دیگر از رسیدهای پرداختی سایت کوین پات را قرار می دهیم تا اثباتی باشد بر پرداخت های این سایت، تا دوستان با خیال راحت در سایت های مرتبط با آن عضو گردیده و شروع به کار کنند. چند وقتی است که بعضی از رسیدهای دریافتی از سایت کوین پات را می گزاریم و این کار را در آینده هم ادامه خواهیم داد. این رسیدها مربوط می شود به هر 5 ارز دیجیتال پرداختی از سوی کوین پات که عبارتند از بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش کوین، بیت کوین کش. و همچنین در پایان یک رسید نیز از تبدیل توکن های جمع شده سایت کوین پات به بیت کوین گذاشته شده است. این توکن ها را شما به هر کدام از 5 ارز دیجیتال نام برده در بالا می توانید تبدیل کنید. توجه داشته باشید به ازای هر Claim خود در سایت های مرتبط با کوین پات، 3 توکن به موجودی توکن های شما اضافه خواهد شد و به ازای هر Claim از سوی رفرال ها یا زیر مجموعه هایتان 1 عدد توکن دریافت خواهید کرد.
 
پرداختی سایت کوین پات به مبلغ دو میلیون لیتوشی یا 0.02000000 لایت کوین

 پرداختی سایت کوین پات به مبلغ یک میلیون داتوشی یا 0.01000000 دش کوین

 پرداختی سایت کوین پات به مبلغ سیصد و بیست هزار ساتوشی معادل 0.00320000 بیتکوین کش

 پرداختی سایت کوین پات به مبلغ 500 داگ کوین

 پرداختی سایت کوین پات به مبلغ دویست و بیست هزار ساتوشی معادل 0.00220000 بیت کوین

پرداختی از سوی سایت کوین پات - تبدیل 63007 توکن کوین پات به 96943 ساتوشی بیت کوین