در این پست تعدادی از رسیدهای اخیر برداشت از سایت کوین پات را به صورت دسته جمعی  قرار داده ایم تا دوستان صحت پرداخت این سایت را مشاهده کنند. در این رسیدها، می توانید پرداخت هر 5 ارز دیجیتال سایت کوین پات را مشاهده کنید. پرداخت هایی به صورت بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، دش و بیت کوین کش انجام شده است. علاوه بر آن رسید آخر مربوط به تبدیل توکن های کوین پات به بیت کوین می باشد:

 

رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از سیصد و پنجاه هزار ساتوشی بیت کوین


 
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از  چهار میلیون لیتوشی لایت کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از هزار داگ کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از دو میلیون و صد داتوشی دش کوین
رسید پرداخت سایت کوین پات به مبلغ بیش از یک  میلیون و ششصد و بیست هزار ساتوشی بیت کوین کش
رسید سایت کوین پات مربوط به تبدیل 96456 توکن به 120049 ساتوشی بیت کوین