در این پست چند عدد رسید پرداختی سایت کوین پات قرار داده شده است. تمام پرداخت ها ظرف 24 تا 48 ساعت واریز شده اند. 

 رسید دریافتی پانصد هزار لیتوشی یا 0.00500000 لایت کوین از سایت کوین پات


رسید دریافت صد هزار ساتوشی دش یا 0.00100000 دش از سایت کوین پات


رسید دریافتی 201 داگ کوین از سایت کوین پات


مبلغ صد هزار ساتوشی بیت کوین یا 0.00100000 بیت کوین که به حساب بلاکچین در کمتر از 48 ساعت واریز شد.